280.00 ש"ח
סדנאות פיסול בנייר בשילוב חומרים שונים.