דיוקן נשי מעיסת נייר על מברשת צבע ישנה

פסלי הנשים המפוסלות על מברשות צבע הנם פסלים יחודיים, מלא אופי והבעה המתאימים

לתליה על קיר הסלון, בפינת האוכל, על קיר המבואה או בחדר השינה.

 הפסלים מפוסלים מעיסת נייר על מברשות צבע ישנות שיצאו מכלל שימוש.

כל פסל אחד יחיד ומיוחד.